Loader
Privātuma politika
3D modelēšanas un drukas serviss. Maza apjoma sērijveida ražošana.
designer, blog, graphic design, motion design, 3d, 3d printing, 3d modeling, House printing, design work, prototype, model, mock-up, design, technology, architectural 3d printing, interior 3d printing, cement printing, clay printing, plastic printing, automation Latvija, Arturs, Plotnieks, Liepaja dizainers, žurnāls, 3d druka, prototipi, maketi, 3D modelēšana, dizains, arhitektūras 3D druka, interjera 3D druka, betona druka, māla druka, plastmasas druka, tehnoloģijas, automatizācija
17076
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-17076,theme-bridge,bridge-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive,woocommerce-page-builder
1. IEDAĻA – KO MĒS DARĀM AR JŪSU INFORMĀCIJU?
Iegādājoties kaut ko no mūsu veikala, kā daļu no pirkšanas un pārdošanas procesa, mēs apkopojam jūsu sniegto personisko informāciju, piemēram, jūsu vārdu, adresi un e-pasta adresi. Pārlūkojot mūsu veikalu, mēs automātiski saņemam jūsu datora interneta protokola (IP) adresi, lai sniegtu mums informāciju, kas palīdz mums uzzināt par jūsu pārlūkprogrammu un operētājsistēmu. E-pasta mārketings (ja piemērojams): ar jūsu atļauju mēs varam nosūtīt jums e-pastus par mūsu veikalu, jauniem produktiem un citiem atjauninājumiem.
 
2. IEDAĻA – VIENOŠANĀS

Kā es piekrītu? Kad jūs sniedzat mums personisku informāciju, lai pabeigtu darījumu, pārbaudītu kredītkarti, pasūtītu, sakārtotu piegādi vai atgrieztu pirkumu, mēs uzskatām, ka jūs piekrītat mūsu datu vākšanai un izmantošanai tikai konkrētā iemesla dēļ. Ja mēs pieprasīsim jūsu personisko informāciju sekundārā iemesla dēļ, piemēram, mārketings, mēs vai nu lūgsim tieši jūsu izteikto piekrišanu, vai arī sniegsim jums iespēju pateikt nē.

 
3. IEDAĻA – INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA
Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju, ja saskaņā ar likumu mums tas tiek prasīts vai ja jūs pārkāpjat pakalpojumu sniegšanas noteikumus.
 
4. IEDAĻA – TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI

Kopumā mūsu izmantotie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji apkopos, izmantos un atklās jūsu informāciju tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai viņi varētu sniegt mums sniegtos pakalpojumus. Tomēr dažiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, maksājumu vārtiem un citiem maksājumu darījumu apstrādātājiem, ir sava konfidencialitātes politika attiecībā uz informāciju, kas mums ir nepieciešama, lai sniegtu tiem pirkumus, kas saistīti ar pirkumiem. Attiecībā uz šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs iesakām izlasīt to konfidencialitātes politiku, lai jūs varētu saprast, kā šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās jūsu personisko informāciju. Jo īpaši, atcerieties, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties citā jurisdikcijā vai atrodas citā jurisdikcijā nekā jums vai mums. Tātad, ja jūs izvēlaties turpināt darījumu, kas ietver trešās puses pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, tad jūsu informācija var kļūt pakļauta tās jurisdikcijas (-u) likumiem, kurā atrodas šis pakalpojumu sniedzējs vai tā iekārtas. Piemēram, ja jūs atrodaties Kanādā, un jūsu darījumu apstrādā maksājumu vārteja, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, tad jūsu personīgā informācija, kas izmantota, lai pabeigtu šo darījumu, var tikt atklāta saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem, tostarp Patriot Act. Tiklīdz jūs atstāsiet mūsu veikala tīmekļa vietni vai pāradresēsit uz trešās puses tīmekļa vietni vai lietojumprogrammu, jums vairs netiek piemērota šī konfidencialitātes politika vai mūsu vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Saites Noklikšķinot uz mūsu veikala saitēm, viņi var novirzīt jūs prom no mūsu vietnes. Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu konfidencialitātes praksi un aicinām jūs izlasīt viņu konfidencialitātes paziņojumus.

 
5. IEDAĻA – SĪKFAILI
Mūsu vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un piekrītot šai politikai, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šīs politikas noteikumiem.
 
6. IEDAĻA – IZMAIŅAS ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo konfidencialitātes politiku, tāpēc, lūdzu, pārskatiet to bieži. Izmaiņas un skaidrojumi stāsies spēkā tūlīt pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē. Ja mēs izdarīsim būtiskas izmaiņas šajā politikā, mēs jums paziņosim, ka tā ir atjaunināta, lai jūs apzinātos, kādu informāciju mēs apkopojam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos, ja tādi ir, mēs izmantojam un / vai atklājam to.Ja mūsu veikals ir iegādāts vai apvienots ar citu uzņēmumu, jūsu informācija var tikt nodota jaunajiem īpašniekiem, lai mēs varētu turpināt pārdot produktus jums.
 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Arturs.XYZ (turpmāk – Arturs.XYZ) Arturs.XYZ kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Arturs.XYZ juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – Arturs.XYZ klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Arturs.XYZ jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Arturs.XYZ uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Arturs.XYZ rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Arturs.XYZ interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. Personas datu apstrādes nolūki Arturs.XYZ apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai; – līguma sagatavošanai un noslēgšanai; – rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai; – pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; – pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; – pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; – klientu apkalpošanai; – iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei; – klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; – norēķinu administrēšanai; – parādu atgūšanai un piedziņai; – mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai. – pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; – pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; – pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; – klientu apkalpošanai; – iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei; – klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; – norēķinu administrēšanai; – parādu atgūšanai un piedziņai; – mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei; – plānošanai un uzskaitei; – efektivitātes mērīšanai; – datu kvalitātes nodrošināšanai; – tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; – atskaišu sagatavošanai; – klientu aptauju veikšanai; – riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Arturs.XYZ.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Arturs.XYZ apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Arturs.XYZ saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Arturs.XYZ un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Arturs.XYZ leģitīmās (likumīgās) intereses.

Arturs.XYZ likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pasūtījuma izpilde;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, epastā, mājaslapā u.c.;
 • analizēt Arturs.XYZ mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde Arturs.XYZ apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Arturs.XYZ saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Arturs.XYZ attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Arturs.XYZ darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus). Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Arturs.XYZ var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Arturs.XYZ sadarbības partneri apstrādā Arturs.XYZ rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Arturs.XYZ sadarbības partneri ir uzskatāmi par Arturs.XYZ datu apstrādes apstrādātājiem un Arturs.XYZ ir tiesības nodot Arturs.XYZ sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Arturs.XYZ sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Arturs.XYZ prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Arturs.XYZ uzdevumā. Personas datu aizsardzība Arturs.XYZ aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Arturs.XYZ saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas Arturs.XYZ neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī Arturs.XYZ likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Arturs.XYZ likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem Arturs.XYZ personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. Personas datu glabāšanas ilgums Arturs.XYZ glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Arturs.XYZ vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Arturs.XYZ piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Arturs.XYZ veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Arturs.XYZ likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Arturs.XYZ pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • lektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Arturs.XYZ vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Arturs.XYZ pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Arturs.XYZ atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu. Arturs.XYZ nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Arturs.XYZ interneta lapās. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz [email protected] un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Ja piesakoties darbā vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu atzīmējiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts IK „Arturs.XYZ” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm IK „Arturs.XYZ” Saziņa ar Klientu Arturs.XYZ veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi) Saziņu par līgumsaistību izpildi Arturs.XYZ veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.). Komerciāli paziņojumi Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Arturs.XYZ un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Arturs.XYZ veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Arturs.XYZ var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas. Klients piekrišanu Arturs.XYZ un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Arturs.XYZ un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Arturs.XYZ pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.